ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารรับรอง สมศ.
โรงเรียนบ้านบางสำโรงได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบสาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,00:00   อ่าน 1448 ครั้ง