ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL10 Type3
ทางโรงเรียนบ้านบางสำโรงได้กำหนดสอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL10 Type๓ ซึ่งกำหนดยื่นซอง วันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบางสำโรง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด็น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2555,08:51   อ่าน 1408 ครั้ง