ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โครงการ "การบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์" ระดับประถมศึกษา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2555,16:33   อ่าน 1328 ครั้ง