ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารรับรอง สมศ. (อ่าน 1250) 24 ธ.ค. 56
การจัดกีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 1237) 19 มิ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1215) 19 มิ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 1445) 19 มิ.ย. 56
การจัดแข่งขันฟุตบอล “โรงเรียนบ้านบางสำโรง”สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1582) 20 ส.ค. 55
กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1302) 09 ส.ค. 55
สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL10 Type3 (อ่าน 1284) 18 ก.ค. 55
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์" (อ่าน 1235) 17 ก.ค. 55
การจัดกีฬาสีของโรงเรียนบ้านบางสำโรง (อ่าน 1532) 14 ก.ค. 55