ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัญญาโรงเรียนบ้านบางสำโรง " มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารรับรอง สมศ. 24 ธ.ค. 56
การจัดกีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 19 มิ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 มิ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 19 มิ.ย. 56
การจัดแข่งขันฟุตบอล “โรงเรียนบ้านบางสำโรง”สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 20 ส.ค. 55
กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 09 ส.ค. 55
สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL10 Type3 18 ก.ค. 55
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์" 17 ก.ค. 55
การจัดกีฬาสีของโรงเรียนบ้านบางสำโรง 14 ก.ค. 55
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ