ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
เอกสารรับรอง สมศ. 24/12/2013
การจัดกีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 19/06/2013
ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19/06/2013
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 19/06/2013
การจัดแข่งขันฟุตบอล “โรงเรียนบ้านบางสำโรง”สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 20/08/2012
กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 09/08/2012
สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL10 Type3 18/07/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์" 17/07/2012
การจัดกีฬาสีของโรงเรียนบ้านบางสำโรง 14/07/2012
Activity
Administrators
Username
Password
Forgot password
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
Link
Link